Revize elektrických zařízení

Revize elektrických zařízení a hromosvodů provádíme nepřetržitě již více než 22 let. Provedli jsme přes 2000 jednotlivých revizí všech typů. Nízké, vysoké i velmi vysoké napětí, s nebezpečím výbuchu i bez, systémy ochrany před bleskem. Kontaktujte nás i vy s poptávkou. Těšíme se.

Provádíme revize elektrických zařízení do 230 kV, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické a statické elektřiny, v prostředí s nebezpečím výbuchu i bez.

Nezáleží na typu objektu nebo elektroinstalace. Naše služby poskytujeme jednotlivcům, dodavatelským firmám, velkým zákazníkům, státním úřadům..

  • ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ: 0736/8/15/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
  • ČÍSLO OSVĚDČENÍ: 4330/8/20/R-EZ-E1A,E1B

Letiště
Chemický průmysl
Kolektrory velkých měst
Datacentra
Nemocnice

Armádní objekty
Trafostanice
Velké kancelářské budovy
Hotely
Ministerstva

Rozvodny nn, vn, vvn
Záložní zdroje
Bytové domy
Rodinné domy
Byty