Elektro inženýring

Technický dozor investora

Poskytujeme služby TDI v elektroinstalacích. Pro naše zákazníky tedy provádíme kontrolu jejich stavby od začátku do konce. S klientem projdeme důležité body ve Smlouvě o dílo ještě před jejím podpisem, následně zajistíme předání staveniště dodavatelské firmě, nastavení harmonogramu provádění díla, ujasníme kontrolní mechanismy. Na Kontrolních dnech stavby, ale i mimo ně, sledujeme postup prací, provádíme kontrolu kvality a souladu s platnými předpisy. Potvrzujeme podklady pro fakturace, tedy tzv. Zjišťovací protokoly nebo Soupisy provedených prací. Ověřujeme, zda čerpání rozpočtu odpovídá provedeným pracem a dodávkám. Na konci díla kontrolujeme předávací dokumentaci zhotovitele, dohledujeme odstraňování vad a nedodělků.

Projektové řízení elektro staveb

Jste elektro dodavatelská firma a chybí vám zkušený personál pro řízení vaší stavby? Provádíme projektové řízení staveb elektro dodavatelským způsobem. Jsme schopni vaší stavbu v tomto směru kompletně zajistit. Vždy záleží na konkrétní zakázce, tedy jejím objemu, délce trvání, požadavcích zákazníka.

Sdělte nám vaše požadavky, a my pro vás zpracujeme nabídku na míru.

Poradenství, pasportizace

Provádíme pasportizace elektroinstalací objektů, kde projektová dokumentace zcela chybí nebo je neúplná. Následně poskytneme klientovi odborné poradenství podle jeho požadavků.

Může se jednat o rekonstrukci budovy, rozšíření nebo změnu výroby ve firmě, optimalizaci nákladů apod..

Rozpočtování

Nabízíme zpracování rozpočtů elektroinstalací pro výběrová řízení, na základě předaného Výkazu materiálu, prací a dodávek. Dále provádíme kompletní zpracování rozpočtů elektroinstalací z dodané projektové dokumentace.