Rekonstrukce elektroinstalace

pro bytové domy

Specializujeme se na rekonstrukce elektroinstalací bytových domů zděných i panelových. Realizovali jsme desítky zakázek na celém území ČR. Jste Společenství vlastníků jednotek nebo Bytové družstvo, a plánujete rekonstrukci? Jsme tu pro vás. Poradíme, zpracujeme nabídku na míru, dodáme rekonstrukci včetně souvisejících stavebních prací, úklidů, likvidace odpadu.

Na co je třeba myslet, když se dělá rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu?

Silnoproudé elektroinstalace

Hlavní domovní vedení (HDV)

Je páteří celého domu, přenáší potřebný příkon do všech bytů, výtahům, společným prostorům domu. Bývá v zásadě vždy již nevyhovující, nedokáže spolehlivě pokrýt nároky současných odběrných míst.

U dobré rekonstrukce je většinou nutné HDV vyměnit kompletně, tedy jeho horizontální i vertikální část.

Elektroměrové rozvaděče

Původní elektroměrové rozvaděče jsou po mnoha desítkách let značně poruchové, jističe před elektroměry nefungují správně a nechrání tak vedení proti nadproudům, elektroměrová místa jsou provedena pouze pro jednofázové elektroměry, což neumožňuje připojovat odběry (byty) trojfázově, tedy s vyšším příkonem.

Nové elektroměrové rozvaděče musí být připraveny pro montáž trojfázových elektroměrů u všech odběrných míst, v určitých případech musí být provedeny s požární odolností. Musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 61439.

Přívody do bytů

Současné předpisy vyžadují, aby u nových instalací (za nové instalace se považují i celkové rekonstrukce) byly byty vždy připojeny kabely s plným počtem vodičů, tedy trojfázově. Je třeba provést přípravu (instalaci trojfázového přívodu) do všech bytů, o využití následně rozhodne vlastník.

Společné prostory, osvětlení chodeb a schodišť

Osvětlení společných prostor má také své zásady. Je nutno udržovat osvětlenost na normových hodnotách. Jedno svítidlo umístěné na rozvaděči uprostřed chodby bývalo standardem u domů ze 60. – 80. let dvacátého století, dnes je však nedostatečné. Standardem je dnes umělé osvětlení LED svítidly, které je ovládáno přes pohybová čidla. Pro určité typy prostor a instalace se více hodí spínače infrapasivní, jinde lze úspěšně instalovat osvětlení s integrovanými mikrovlnnými senzory.

Důležitou součástí umělého osvětlení je osvětlení nouzové. V zásadě rozeznáváme 2 typy nouzového osvětlení, a to svítidla s vlastním zdrojem – akumulátorem, a nouzové osvětlení s centrálním bateriovým systémem – CBS. Konkrétní volba záleží na velikosti, čili rozsahu instalace, a také na preferencích zákazníka.

Slaboproudé elektroinstalace

Domácí telefony a zvonková signalizace

Standardem je digitální, dvouvodičový systém domácích telefonů, doplněný o zvonkovou signalizaci. Výhodou těchto systémů je velmi malá poruchovost. Lze doplnit o videotelefony a přístupový systém.

Datové rozvody

V mnoha bytových domech byla provedena montáž datových metalických sítí od několika poskytovatelů současně. Tyto domy jsou doslova zapleteny ve změti kabelů v plastových lištách, případně jsou kabely vedeny přímo současně se silovým vedením a podobně. Do bytů vede tedy zpravidla více než jeden datový kabel.

Při rekonstrukci bytového domu je dobré zhotovit jednu datovou síť (tedy metalickou, optickou, případně obě), která bude v majetku SVJ, a případní různí poskytovatelé datových služeb budou k zákazníkovi přistupovat přes tuto jednu datovou síť. V technické místnosti (nebo v podobném prostoru domu) je umístěn vybavený RACK, a poskytovatelé se připojují z tohoto centrálního bodu.

Kamerový systém

IP kamerový systém připojený do ethernetové sítě domu je výrazným pomocníkem v zabezpečení objektu a ochraně majetku vlastníků.

Televizní rozvod

Při rekonstrukcích bytových domů dodáváme také nové televizní rozvody. Instalace vlastních antén, digitálních přijímačů a zesilovačů, provádíme ve spolupráci se specializovanými firmami.