Tel.: 603 275 405     E-mail: jmelektro@jmelektro.cz

Termovizní měření


Termovizní měření

Termovizní měření je moderní metoda, kterou se velmi komfortně zjišťuje oteplení strojů, součástí, různých předmětů, zařízení, elektrotechnických komponentů apod… Na výsledném obrazu jsou jednotlivé úrovně teploty převedeny do barevného spektra. Je tak možno podrobně analyzovat teplotní rozdíly měřeného objektu.

Ideálně se tato metoda hodí pro měření oteplení elektrických rozvaděčů, jejich jednotlivých komponentů jako jsou spoje, svorky, nadproudové ochranné prvky…. Pomocí termokamery lze samozřejmě také výborně lokalizovat úniky tepla z budov (místa s největšími tepelnými ztrátami). Tyto informace pak pomáhají při návrzích opatření ke zvýšení tepelného odporu budov.

Po zpracování je zákazníkovi předán protokol obsahující snímek, popřípadě snímky předmětných objektů. Jednotlivé snímky obsahují popis s vyhodnocením.

Ceny měření se liší v závislosti na rozsahu a náročnosti zakázky, proto nelze dost dobře stanovit nějakou jednotkovou cenu. Orientačně lze však uvést, že měření průměrného rodinného domu, zakončené protokolem se čtyřmi snímky, lze pořídit za cenu od 1600,- Kč

Pro konkrétní nabídkovou cenu nás neváhejte poptat, obratem Vám zašleme návrh s možným termínem provedení.


© 2022. JM - Elektro s.r.o  |  www.jmelektro.cz  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  Tel.: 603 275 405  |  E-mail: jmelektro@jmelektro.cz