Tel.: 603 275 405     E-mail: jmelektro@jmelektro.cz

Ostatní služby


Další služby, které zajištuje naše firma

Poradenská činnost

Ochotně Vám poradíme s problémy v elektroinstalacích, navrhneme taková řešení, která Vám budou nejlépe vyhovovat a zároveň budou splňovat právní předpisy. Pomůžeme s jednáním na energetických závodech, úřadech. Pro Vaše poptávkové řízení vypracujeme návrh elektroinstalace s položkovým rozpočtem. Bude tak možné objektivně vyhodnotit nabídky jednotlivých firem ve výběrovém řízení.

Odborný dohled

Nabízíme odborný dohled na stavbách klientů (montážích elektroinstalací). Jedná se o vhodný doplněk k objednávce výchozí revize elektroinstalace zákazníka. Dojíždíme na stavby, kde provádíme některá dílčí měření (izolační stav kabelů………….), konzultujeme postupy s dodavatelskými firmami, dohlížíme na provádění instalací dle ČSN. Eliminují se tak, mimo jiné, problémy při provádění výchozí revize předmětné elektroinstalace.

Trasování vedení v budovách

Provádíme trasování el. vedení v budovách. Přesně označíme trasy jednotlivých kabelů pod omítkou ve stěnách ,stropech a podlahách. Můžeme tak i jednoznačně určit příslušnost prvků elektroinstalace k jednotlivým obvodům (počty zásuvek, jištění apod…). Toto nebývá jasné zejména u starších instalací bez dokumentace. Nový stav na přání zakreslíme.

Vyhledávání a odstraňování poruch na vedení

Pomocí přesného reflektometru můžeme určit místo přerušení, zkratu, nebo problémové místo či vadný spoj na vodičích a kabelech. Následně poruchu odstraníme. Touto metodou lze najít poruchy na kabelech o délce až 3km. Zaměřujeme se spíše na poruchy v budovách.


© 2022. JM - Elektro s.r.o  |  www.jmelektro.cz  |  XHTML 1.0  |  CSS 3  |  Tel.: 603 275 405  |  E-mail: jmelektro@jmelektro.cz